Quy trình thi công dự án

Quy trình thi công dự án

  1. Ban giám đốc chỉ đạo xuống phòng dự án thực thi.
  2. Phòng kinh doanh bàn giao cho phòng kỹ thuật và phòng thiết kế lên phương án, biện pháp thi công (bản vẽ thi công, sơ đồ đấu nối, tiến độ triển khai, danh sách thi công, dụng cụ thi công, …). Bàn giao tới các đội trưởng thi công trực tiếp tại công trường.
  3. Phòng thiết kế bàn giao bản vẽ thi công chi tiết cho phòng kỹ thuật triển khai, phòng kỹ thuật bàn giao các đội trưởng tiếp nhận bàn giao công trình thi công, biện pháp thi công (có bản vẽ thi công, sơ đồ đấu nối, tiến độ triển khai, danh sách thi công, dụng cụ thi công, …). Đội trưởng phổ biến tới từng công nhân thi công để cùng triển khai.
  4. Công nhân thực thi tiến hành thi công theo đúng chỉ đạo của đội trưởng triển khai, tôn trọng bản vẽ thiết kế, tiến độ triển khai, các nội quy của công trường theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu chính.
  5. Các đội trưởng thay mặt công ty, nhà thầu báo cáo tiến độ đang thi công và sẽ thi công. Trong quá trình triển khai, có khó khăn cần báo cáo tới phòng dự án và đề xuất phương án thi công hợp lý. Xử lý nhanh khi có sự đồng ý của giám sát thi công và nhà thầu chính (nếu khẩn cấp).
  6. Phòng kinh doanh và phòng kỹ thuật báo cáo khó khăn, công việc của từng đội thi công tại các công trình lên Ban Giám đốc. Có thể xử lý nhanh khi công việc cần gấp và có sự chấp thuận của tư vấn giám sát hoặc chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính.
  7. Phòng bảo hành bảo trì: thực hiện chức năng hỗ trợ sau bán hàng (vận hành bảo trì hết thời gian bảo hành công trình, đón nhận tiếp nhận giải quyết hỗ trợ các dự án hêt bảo hành, chuyển sang chế độ bảo trì).
  8. Ban Giám đốc tiếp nhận thông tin, đưa phương án xuống phòng kinh doanh, phòng kỹ thuật và phòng thiết kế dự án, phòng kỹ thuật đưa xuống các đội trưởng, các công nhân thực thi các công việc của đổi trưởng giao cho hoặc Ban Giám đốc chỉ đạo trực tiếp tới các đội trưởng, công nhân (nếu phải xử lý khẩn cấp) khi chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầu chính yêu cầu.