Khách hàng

Khách hàng

Xác định và định vị được khả năng và năng lực BNS cung cấp các giải pháp tối ưu cho các SI tới các dự án tiêu biểu tại Việt nam.

Ngân hàng:

 • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt nam (Vietinbank)
 • Ngân hàng Thương mại  Cổ phần Đông Nam Á (SeABank)
 • Ngân hàng thương mại Cổ phần Dầu khí toàn cầu (GP bank)
 • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB)
 • Ngân hàng Quốc tế Việt nam ( VIB)
 • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt nam (BIDV)
 • Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)
 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.

Chứng khoán bảo hiểm:

 • Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)
 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HSC)
 •  Trung tâm lưu ký Chứng khoán (VSD)

Giao thông vận tải:

 • Bộ giao thông vận tải ( MOT)
 • Trung tâm quản lý bay – Tổng công ty Hàng không Việt nam (Vietnam Airline)

Bưu chính Viễn thông:

 • Công ty Thông tin Di động (VMS)
 • Công ty Viễn thông Liên tỉnh (VTN)
 • Công ty cổ phần Viễn Thông Hà Nội (Hanoi Telecom)
 • Công ty Điện toán và truyền số liệu (VDC)
 • Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện (VTC)

Nhà nước –  Chính Phủ:

 • Bộ công an
 • Bộ Ngoại giao
 • Bộ Khoa hoạc và Công nghệ
 • Bộ tài chính
 • Văn phòng chính phủ
 • Nhà Quốc Hội
 • Bộ Y tế
 • Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Tổng cục thuế
 • Tổng cục Hải quan
 • Tổng cục Thống kê
 • Bộ Quốc phòng
 • Uỷ Ban nhân dân tỉnh Hà Tây, Quảng Ninh,
 • Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh

Doanh nghiệp:

 •  Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vnlines)
 •  Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)
 •  Các Doanh nghiệp trong nước và nước ngoài

Giáo dục đào tạo:

 • Trường Đại học Quốc gia Hà Nội
 •  Trường Đại học Y Tế Công Cộng
 •  Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội

Các tổ chức quốc tế:

ADB, WorldBank, WTO