BNS tham dự Tiệc cảm ơn của đối tác vàng Panduit tại Hà Nội