Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIẢI PHÁP MẠNG BẢO NGỌC là một Công ty hàng đầu trong lĩnh vực điện nhẹ viễn thông (ELV), chuyên tư vấn, cung cấp giải pháp, thiết kế, thi công và bảo hành bảo trì cho các hệ thống mạng, âm thanh, camera, truyền hình, phát thanh công cộng, chống sét, an ninh giám sát, hệ thống điện, điện nhẹ, phòng máy chủ (Server Room), phòng điều hành (Command Center), hệ thống quản trị tập trung thông minh (Smart Data Center), trung tâm dữ liệu (Data Center).

Tầm nhìn:

Trở thành doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực điện nhẹ viễn thông và công nghệ thông tin.

Sứ mệnh:

Mang đến cho khách hàng và đối tác trong và ngoài nước những giá trị cốt lõi về lợi ích tối đa.

Gía trị cốt lõi:

Khách hàng, Con người, Uy tín, Trách nhiệm, Văn hoá doanh nghiệp.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CÔNG TY

  • Thành lập Công ty TNHH 1 thành viên vào tháng 10 năm 2008
  • Thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên vào tháng 9 năm 2009
  • Thành lập Công ty cổ phần vào tháng 10 năm 2017 cho đến nay

VĂN HÓA CÔNG TY

  • Văn hoá doanh nghiệp là vấn đề cốt lõi cho sự tồn tại và phát triển của cty để tạo cho BNS có một vị thế thích hợp trong lĩnh vực điện nhẹ viễn thông và công nghệ thông tin.
  • Ngày thành lập công ty, Ngày hội gia đình BNS, Giao lưu tổ chức thể thao với đối tác và khách hàng. Hội họp tổng kết gắn kết toàn công ty vào nhũng buổi cuối năm và đầu năm.

NGUỒN NHÂN LỰC

  • Là đơn vị tích hợp hệ thống, BNS luôn chú trọng đến đào tạo chuyên sâu các hạng mục thiết kế, tư vấn, triển khai, tích hợp với giải pháp tốt nhất, tối ưu nhất cho khách hàng của BNS.
  • BNS luôn tạo được môi trường làm việc thân thiện, thoải mái và tinh thần đồng đội gắn kết và môi trường xanh sạch và chuyên nghiệp.
  • Xác định nhân tố con người là vấn đề tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp, BNS luôn ý thức về chính sách đãi ngộ, đào tạo và cam kết phát triển cho tập thể và từng cá nhân trong công ty BNS.