Tích hợp hệ thống

BNS thiết kế, cung cấp và triển khai hầu hết những hệ thống công nghệ thông tin tổng thể cho các tổ chức, giữ vai trò xương sống của nền kinh tế như tài chính công, ngân hàng, viễn thông, y tế.

Các dịch vụ Tích hợp Hệ thống và thiết bị BNS cung cấp gồm: Dịch vụ hạ tầng CNTT; Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu cho doanh nghiệp; Hệ thống mạng và bảo mật; Hệ thống thanh toán, giám sát, các thiết bị đặc chủng cho ngành ngân hàng; các sản phẩm chuyên dụng cho viễn thông, giao thông, hải quan; Dịch vụ triển khai các giải pháp ngân hàng, chứng khoán và viễn thông; Lưu trữ máy chủ; Quản trị cơ sở dữ liệu.

BNS hiện là đại lý tích hợp hệ thống của hầu hết các hãng công nghệ thông tin lớn trên thế giới như Cisco, IBM, HP, Microsoft, Oracle, SAP, Dell, Juniper, NCR… và đạt được các chứng chỉ công nghệ quốc tế của các nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ hàng đầu thế giới.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU