HITACHI GIỚI THIỆU NHÓM HỆ THỐNG LƯU TRỮ MID-RANGE MỚI

Ảo hoá lưu trữ cho đại chúng

Với những bổ sung mới nhất vào họ sản phẩm Hitachi VSP – bằng các model G200, G400, G600 và sắp tới là G800 – HDS là nhà cung cấp IT duy nhất đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng từ hệ thống cấp thấp đến các hệ thống Mainframe chỉ với một họ sản phẩm. Việc mở rộng phạm vi các tính năng phần mềm mạnh mẽ được tích hợp vào trong Hitachi SVOS cho phép toàn bộ họ sản phẩm VSP mang lại sự ảo hoá lưu trữ một cách tự nhiên và khả năng sẵn sàng lưu trữ multi-site active-active – cũng như các chức năng di trú, nhân bản và quản lý dữ liệu. Giờ đây, khách hàng có thể lựa chọn các hệ thống dựa trên nhu cầu thực tế về dung lượng, hiệu năng và chi phí để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh của họ, thay vì dựa trên sự khác biệt về chức năng.

Các khách hàng đang tìm kiếm các hệ thống nhỏ hơn, thì giờ đây có thể tiếp cận cùng một công nghệ ảo hoá mà trước đây chỉ có trên các hệ thống cấp cao của HDS, đã đạt được những điểm số cao nhất trong báo cáo Critical Capabilities for General-Purpose, High-End Storage Arrays, của Gartner. Những tính năng đã được chứng minh này tạo nên bước nhảy vọt trong việc hợp nhất và đơn giản hoá các môi trường người dùng ở mọi quy mô. Cho phép di trú đơn giản hơn, quản trị dễ dàng hơn và khả năng tự phục hồi đầy đủ mà không cần sự hỗ trợ của các thiết bị phức tạp khác.

Các tính năng và lợi ích hàng đầu:

  • Cung cấp hiệu năng nhất quán, được tăng tốc bằng flash với active flash tiering và IOPS hàng đầu (1.4M sub-millisecond IOPS).
  • Loại bỏ các điểm lỗi thường có ở hầu hết các hệ thống tầm trung với một kiến trúc mới dựa theo VSP G1000.
  • Đạt được 100% uptime và bảo vệ chống lại sự mất dữ liệu ở mức site với các tính năng global-active device.
  • Tự động cấp phát và áp dụng các chính sách bảo vệ theo ứng dụng với sự quản trị lưu trữ tiên tiến.
  • Quản trị lưu trữ tập trung hoá và chuyển đến một hạ tầng được định nghĩa bởi phần mềm (software-defined infrastructure) với sự ảo hoá lưu trữ hàng đầu.

  • Ông Darius Harris, Senior IT manager, Nedbank, South Africa nhận định về VSP của HDS: “Đối với chúng tôi, để thực sự mở khoá được giá trị của software-defined storage, công nghệ được lựa chọn phải đơn giản hoá các hoạt động thông qua sự tự động hoá, tính linh hoạt và mạnh mẽ hơn để truy cập vào dữ liệu một cách nhanh nhẹn bằng khả năng làm cho các tài nguyên cố định trở nên linh hoạt. HDS cung cấp một danh mục sản phẩm để làm cho mục tiêu software-defined infrastructure của chúng tôi trở thành hiện thực’’

    Trong bước tiến lớn đến mục tiêu này, HDS đang mở rộng nền tảng SVOS của họ đến một dòng sản phẩm VSP mở rộng, về cơ bản là đưa sức mạnh và tiềm năng của ảo hoá lưu trữ đến tầm tay của các tổ chức mong muốn sở hữu chúng, nhằm đem lại lợi ích cao nhất về tính năng hoạt động và hiệu quả lưu trữ ở hiện tại và tương lai.