CÁCH MẠNG KINH TẾ TRONG DÒNG MÁY CHỦ CAO CẤP

Những máy chủ cỡ lớn đem lại những lợi ích trong các phạm trù về hiệu năng cho ứng dụng, đơn giản hóa các hoạt động của trung tâm dữ liệu, và tận dụng tối đa hiệu suất của máy chủ cho các tính toán lớn và phức tạp hoặc tập trung hóa nhiều máy chủ nhỏ hơn. Trong lịch sử, các máy chủ cỡ lớn thường có chi phí tính trên đơn vị hiệu năng rất cao, điều này vô hình chung làm hạn chế việc sử dụng các dòng máy chủ cỡ lớn, khiến nó chỉ dành cho các công việc đặc thù. Oracle đã định nghĩa lại tính kinh tế cho các dòng máy chủ, cho phép tăng tuyến tính từ các máy chủ 2 bộ xử lý SPARC T5-2 cho đến máy chủ cỡ lớn SPARC M6 – 32 với 32 bộ xử lý. Khách hàng của Oracle có thể triển khai bất kỳ loại công việc nào trên một máy chủ cỡ lớn, để đạt được hiệu năng tốt hơn, hiệu quả cao hơn, và ít phức tạp hơn với giá thành tốt hơn so với việc sử dụng một mạng nhiều máy chủ nhỏ.

Những lợi ích của máy chủ cỡ lớn:

“Khả năng mở rộng” với những máy chủ cỡ lớn, thông thường các máy chủ từ 8 bộ xử lý hoặc nhiều hơn cung cấp khẳ năng vượt trội trong việc mở rộng so với nhiều máy chủ nhỏ. Hiệu năng của hệ thống cao hơn với nguồn tài nguyên tính toán lớn luôn sẵn sàng cùng với hệ thống liên kết, kết nối với băng thông lớn và độ trễ thấp so với việc sử dụng mạng thông thường để tạo cluster giữa các máy chủ  nhỏ. Thêm nữa, các máy chủ cỡ lớn có thể được cấu hình lên đến hàng TB bộ nhớ hệ thống, cho  phép toàn bộ các cơ sở dữ liệu và các ứng dụng được lưu trên bộ nhớ trong với hiệu năng vô song. Máy chủ Oracle SPARC M6-32 đem lại khả năng nâng cấp đến 32 TB bộ nhớ dữ liệu – gấp đôi  dung lượng nhớ dành cho cho mỗi bộ xử lý của bất kỳ máy chủ lớn của doanh nghiệp nào khác – và hơn 1TB/giây cho băng thông của bộ nhớ vào/ra. Hệ thống cung cấp khă năng tính toán lên đến TB dữ liệu với  mức giá hợp lý mà không thể tìm thấy trên các dòng máy chủ cỡ lớn của các hãng khác.
Khách hàng của Oracle bây giờ có thể triển khai bất kỳ loại tải nào trên các máy chủ cỡ lớn để đạt được các lợi ích của chúng như hiệu năng cao, hiệu quả cao, tính sẵn sàng hệ thống cao hơn, ít phức tạp hơn và giá/hiệu năng gần như tương đồng với các máy chủ nhỏ.

Tăng kinh tế với tập trung hóa máy chủ:

Tập trung hóa các ứng dụng và tải trên các máy chủ cỡ lớn mang lại lợi ích từ việc chia sẻ tài nguyên tính toán hệ thống. Tập trung hóa nhiều máy chủ nhỏ trên máy chủ lớn mang lại lợi ích cao hơn cho việc sử dụng máy chủ bằng việc chia sẻ tài nguyên giữa các ứng dụng để đạt được hiệu quả cao nhất của máy chủ. Các máy chủ được sử dụng làm tập trung hóa phải cung cấp tính mở rộng, tính sẵn sàng cao, và công nghệ ảo hóa tiên tiến, việc phân chia các máy chủ ảo có thể được sử dụng để tách biệt các ứng dụng và tải khác nhau.

Bảng so sánh ở trên cho chúng ta thấy, với cùng mức giá, một máy chủ SPARC M6-32 mang lại những lợi ích không nhỏ trong việc đơn giản hơn trong quá trình triển khai, trong khi cung cấp hiệu năng tốt hơn là một mạng với nhiều máy chủ nhỏ. Kiến trúc sử dụng SPARC T5-2 đôi khi cần chi phí đắt hơn, phức tạp hơn để đáp ứng yêu cầu hiệu suất cao của mạng cần thiết trong việc vận hành cluster của các máy chủ nhỏ so với một hệ thống máy chủ lớn cao cấp. Tuy nhiên, ngay cả những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay thì mạng vẫn không thể đạt được tốc độ và hiệu quả so với kết nối nội tại bên trong SPARC M6-32. Việc này cũng có thể thấy được khi ta so sánh kiến trúc của một SPARC T5-8 với một kiến trúc cluster của nhiều máy chủ nhỏ.

Các máy chủ cỡ lớn của Oracle M6-32 và SPARC T5-8 là các nền tảng cho tập trung hóa, mang lại khẳ năng mở rộng, tính sẵn sàng cao, công nghệ ảo hóa, và khả năng quản lý hệ thống để hỗ trợ hàng trăm loại tải công việc với muôn dạng kích cỡ khác nhau. Khách hàng của Oracle có thể có được các lợi ích từ các máy chủ cỡ lớn với hiệu năng cao hơn, tính sẵn sàng của hệ thống, và giảm thiểu độ phức tạp khi so sánh với hệ thống nhiều máy chủ được liên kết với nhau bằng mạng.